Töötukassa hakkab pakkuma kogemusnõustamist

file64697304_d6a778a3«Uuest aastast oleme valmis vähenenud töövõimega inimestele lisaks olemasolevatele teenustele pakkuma uusi teenuseid ja toetusi,» ütles töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ja lisas, et koos tööandjatele mõeldud teenustega võimaldab see töövõimereformi sujuvat ellu rakendamist alustada.

Kogemusnõustamine on mõeldud inimestele, kes vajavad oma probleemide lahendamiseks teise sarnase puude või tervisehäirega inimese  toetust. Kogemusnõustaja annab nõu puude või tervisehäirega toimetulekul, aitab leida motivatsiooni ja tõsta enesekindlust ning valmistuda tööotsinguteks ja tööeluks või toetada töötamise jätkamist.

Kaitstud töö on mõeldud inimestele, kes ei ole kohe valmis tööle asuma, sest puude või terviseseisundi tõttu ei suuda nad töötada tavapärastes töötingimustes ja vajavad töö leidmiseks ja tööle asumiseks pidevat juhendamist. Kaitstud töö teenus kestab kuni kaks aastat. Esmalt hinnatakse teenusel olija töösuutlikkust, õpetatakse ja harjutatakse vajalikke tööoskusi ning leitakse talle jõukohaseid töid. Järgmiseks asub inimene tööle kaitstud töö tingimustes, mil ta saab teha jõukohast tööd talle sobivas töökeskkonnas ja tempos koos juhendajaga. Samal ajal aidatakse leida tal sobivat püsivamat töökohta. Teenuse lõppedes peaks inimene  olema suuteline asuma tööle tavalisele töökohale iseseisvalt või tugiisiku abiga.

Allikas: tarbija24.postimees.ee; Töötukassa

Foto: SXC/Svilen Milev

Posted in: Uudised

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment