Meie soovitajad

 

TANEL TARUM, 1Partner Kinnisvara:

Meie koostöö kestis umbes pool aastat ja Enesekindlusvabriku poolt leitud kandidaadid osutusid meile väga sobilikeks. Värbamisprotsess alates esmasest külastusest kuni kandidaatide valikuni ja meile esitlemiseni oli sujuv ja professionaalne.  Enesekindlusvabriku heade töötulemuste pärast oleme valmis järgmisel korral taas nende poole pöörduma.

Kuna meie ettevõte on vajanud mitmeid uusi töötajaid ja heade maaklerite leidmine on väga raske, siis oleme selle töö usaldanud professionaalidele. Erinevatel aegadel oleme kasutanud mitmete värbamisteenust pakkuvate ettevõttete abi. Aeg ja kogemused on näidanud, et heade töötajate leidmine võib osutuda ka nendele raskeks proovikiviks. 

Sellepärast on meil siiralt hea meel, et oleme leidnud Enesekindlusvabrik OÜ, kes on oma ülesandega suurepäraselt toime tulnud ja väärivad edu tööturul.

 

MÄRT VIILEBERG, JUHATUSE LIIGE
ELWO AS:

Kinnitame, et koostöö Enesekindlusvabrik OÜ-ga, mis toimus perioodil juulis 2015 ja septembris 2015.

Esimesel korral vajasime kiiresti elektritööde projektijuhi abi igapäevaste tööde korraldamisel. Enesekindlusvabriku sihtotsingu abiga leidsime sobiva noormehe, kes lülitus kiiresti meie tööde korraldamisse ja töötab edukalt tänaseni.

Teisel korral vajasime kiiresti elektritööde projektijuhti-hinnapakkujat. Ka sel korral viis Enesekoindlusvabrik operatiivselt läbi sihtostsingu, sõelusime välja sobiva erihariduse ja pädevusega inimese, kes asus tööle oktoobris ja töötab edukalt tänaseni.

Oleme veendunud, et Enesekindlusvabrikul on ülevaatlik ja mitmekülgne personaliotsigu võimekus ning operatiivne, paindlik ja kliendisõbralik teenindus. Oleme rahu ja täname!

 

MERIKE IMMATO, juhataja
LUMEN HAMBAKLIINIK OÜ:

Enesekindlusevabriku väike meeskond on olnud vahetu ja mõistnud minu, kui tööandja soove ja vajadusi leida uus tubli töötaja, kiirelt ning üheselt. Otsida uut meeskonna liiget meditsiinivaldkonnas, kus on tegevad vaid heal ja väga heal tasemel professionaalid, pole lihtne. Pealegi pole taoline tegevus meditsiinis olnud siiani väga leviv, seetõttu kindlasti oli uue töötaja leidmine ka Enesekindlusevabriku meeskonnale üllatuste rohke. Mäletan, kui skeptiline ma olin enne Enesekindlusevabrikuga koostöö algust, meditsiini valdkonda töötaja leidmiseks kasutada personali otsingu firmat. Kuna elu viis mind kokku Ketliniga ja jutuajamise käigus selgus, et võiksime olla teineteisele kasulikud ka tööalaselt, saigi alustatud projektiga, leida meie kliinikusse uus ja tubli arst.

Protsess oli tore ja pideva tagasisidemega mulle, kui lähteülesande andjale. Esmalt sai pikalt vesteldud ja oma seisukohti, vajadusi, otsitava töötaja isiksusomadusi ning erialaseid oskuseid selgitatud. Seejärel joondati otsitava uue töötaja profiil ja edasine oli minu vaateväljast väljapoole. Küll aga – sain pidevat tagasisidet, kuidas protsess kulgeb. Oli tore ja vägagi tulemusterohke koostöö. Justnimelt koostöö, sest ka mulle oli taoline projekt maailma avardav. Meie saime oma meeskonda aruka, tööka ja innustunud meediku. Usun, et järgmine kord, mil kasutada Enesekindlusevabriku professionaalset abi, ei ole kaugel.

Aitäh.

Ketlin on”sädemega” inimene. Oskus luua vahetu side, kuulata, aru saada, anda tagasisidet, luua tegevusest arusaadav protsess ja see hästi lõpuni viia, vajab julgust, tarkust ja sihikindlust. Ketlin usub “oma teekonda” jäägitult ja liigub sellel kindlalt edasi. Just seetõttu saab teda professionaalina ja inimesena usaldada. Oleks vaid rohkem temasuguseid! Ketlin loob iga oma teoga ja mõttega väärtust, mis aitab tema koostöö partneritel omi sihte vallutada.

 

ElLARI TIIMUS, TEHASE JUHT
WINDAK OÜ:

Ketlin Kiisaga sain tuttavaks töötades koos ettevõttes AS Norma. Toona olin mina ühe divisjoni juht ning Ketlin personaliosakonnas värbamisspetsialist.

Meil oli aastatel 2011-2013 käsil suurem tootmise kolimine Saksamaalt Eestisse. Mõnede tootegruppide tootmiskogused kasvasid kümnekordselt, töötajate arvu tuli lühikese ajaga mõnes jaoskonnas mitmekordistada. Ketlinist oli sellel perioodil väga palju abi. Ta sai aru suuremast pildist ning andis endast maksimumi, et ettevõtet toetada. Sellel perioodil pidas ta maha tuhandeid töövestlusi ning värbas sadu inimesi olles vaieldamatult kõige produktiivsem töötaja personaliosakonnas.

Tal on väga suur pingetaluvus, töövõime, inimeste lugemise oskus. Suudab eriala detailideni tundmata teha kindlaks, millist profiili on vaja täita ja töö lõppeb siis kui eesmärgid on täidetud. Oma 14-aastase töökarjääri jooksul on ta üks parimatest personalispetsialistidest, kellega ma olen koos töötanud.

Seetõttu ei olnud mul väga keeruline asudes tööle Windak OÜ’s alustada koostööd Enesekindlusvabrik OÜ’ga. Viimase 2 aasta jooksul olen värvanud Enesekindlusvabrikut kasutades mitmeid uusi töötajaid. Kindel soov on jätkata koostööd ka tulevikus. Enesekindlusvabrik OÜ ambitsioon on pakkuda laiemat valikut teenuseid kui pelgalt personali värbamine. Tundes Ketlinit ei kahtle ma hetkekski, et seda ettevõtet ootab ees areng ja positiivne tulevik.

Kokkuvõtteks leian, et Ketlin Kiisa on koostööpartnerina hea valik, keda ma julgen kahtlusteta soovitada.

 

JANEK SIRG, JUHATUSE ESIMEES
HANSAVEST RENTAL OÜ:

PERFI protsess oli huvitav ning ka minu silmaringi laiendav. Hea oli näha kuidas on 8-st kandidaadist, 1,5 tunniga võimalik kiiresti aru saada, kes on kes. Alguses olin küll kergelt skeptiline kuidas saab lauamäng aidata mul mõista inimesi, kuid nüüd kui olen seda kogenud pean ma seda iseenesest täiesti mõistetavaks.

Antud protsess võimaldas meil kõigil hoida kokku palju aega ning kindlasti kasutan ka tulevikus PERFI abi.