Praktikant Enesekindlusvabrikus

Enesekindlusvabrik OÜ meeskond otsustas võtta selle aasta suveperioodiks tööle praktikandi, et anda noorele tegusale inimesele võimaluse katsetada koolis õpitud tarkusi ka reaalses töökeskkonnas, saada töökogemus ning õppida uut juurde.

Ühelt poolt oli see otsus kui panus tulevikku, aga teisest küljest aitas praktikandi tulek leevendada puhkuseperioodil tööde kuhjumist. Kui tihti küsitakse, kas praktikandile peaks maksma palka, siis meie jaoks see ei olnud küsimus, sest tehtud tööde eest tuleb ka tasu anda. Nii on motivatsioon kõrgem.

Meile sattus tööle tulema väga tore ja arukas tütarlaps Liina Vesilind, kes õpib Riia ülikoolis – Stockholm School of Economics in Riga, erialal: Economics and Business.

Püüdsime leida Liinale sobiva praktikateema vastavalt tema õppekavale ja omandatud teadmistele. Kuna hetkel on Enesekindlusvabrik OÜ uuenduste lainel, siis oli Liinal võimalik luua oma nägemus ettevõtte rebrandingust ja esitleda seda praktika lõpus meeskonnale. Lisaks abistas Liina kliendihaldurit, ettevõtte juhti ja tegi muid kontoris vajalikke jooksvaid töid. See kuu oli mõlemale osapoolele väga huvitav ja arendav.

Liina tegi suurepärase esitluse, millest saab nii mõndagi ettevõtte ümberkorraldamise strateegiates ning brändi uuenduses tulevikus ära kasutada. Asjaliku tütarlapsena hoidis ta silma peal ettevõtte e-mailidel, osales värbamisprotsessides, oli abiks dokumentide koostamisel, võttis vastu külalisi jne.

Tahame julgustada ka teisi ettevõtteid julgemalt panustama praktikantidesse, uskuda noortesse ning anda neile võimalus. Võttes tööle noori, praktikante,  kasvatame me sedasi endale töötajaid, värbame tulevast meeskonda ning loome tööturul turvalisema ja soojema õhkkonna. Olge julged ja proovige ning Te saate suurepärase kogemuse, häid ja värskeid mõtteid ja kindlasti head energiat. Astuge Teiegi välja mugavustsoonist ja leidke aega panustada tulevikku ning anda noortele võimalus.