Mis on eetika värbamisprotsessis?

Artikkel 4 (1.osa)

Värbamisprotsessis on kolm osapoolt – värbamisettevõte, kandidaat ja ettevõte, kellele värvatakse. See loob olukorra, kus eetiliselt tuleb käituda mitme osapoole vahel ja nüansse, millele tähelepanu pöörata, on rohkelt.

Eetika on lai teema, kus palju kirjutamata viisakusreegleid. Endast lugupidavates ettevõtetes on eetikakoodeks ka paberkujul loodud, kuid suures pildis hõlmab eetika inimese haridus- ja haritustaset, elukogemust ja lapsepõlves saadud tarkusi. See, mis ühe jaoks on elementaarne, teise jaoks olla ei pruugi.

„Värbamisprotsessis peame meie, värbajad, arvestama mitme osapoolega ja eetiliselt tuleb käituda kõigi suhtes,“ ütleb Enesekindlusvabriku asutaja ja arendusjuht Ketlin Kasak. Oma 10-aastase värbamiskogemusele tuginedes teab ta öelda, et kõik kolm osapoolt on äärmiselt olulised. Aru peab saama, et värbaja tegevus mõjutab kõiki kolme osapoolt ning vastutus on suur. Kõik tuleb enne hoolega läbi mõelda ja arvestada võimalike kõrvalmõjudega.

Inimese isiklik eetika – „Tööintervjuul ja kogu värbamisprotsessi kestel tahame aru saada, kuidas lähevad inimese sõnad tegudega kokku ehk et inimene võib öelda, et tema jaoks on viisakus ja eetika väga tähtsad, aga teod võivad peegeldada midagi muud,“ toob Ketlin Kasak välja. Pole ühte valemit, kuidas sõnadele tõestust saada, see põhineb pigem sisetundel.

Värbamise käigus on näha inimese eetika – kas ta on viisaka välimuse ja sõnakasutusega, milline on tema eneseväljendus, mismoodi suhtub eelnevatesse tööandjatesse ning kuidas vastab küsimustele. Kindlasti tehakse ka isiksuseteste, aga need ei anna eetikanormidest head ülevaadet ja seetõttu ongi oluline suhtlemine ning värbaja kõhutunne.

Sama oluline on ka värbaja enda eetika – mismoodi tema riides on, kuidas on ta välimus alates küünte seisukorrast lõpetades meigi rohkusega. Värbaja peab olema viisakas ja sõbralik samaaegselt, kaldumata kummassegi äärmusesse. Ta peab oskama käituda nii, et esindab oma klienti ja vastab nende eetikanormidele, samas peab ta olema piisavalt osav suhtleja, loomaks inimesega hea side. „See on peen töö, sest mängida tuleb mitme osapoole piiride peal,“ teab Ketlin Kasak.

Värbaja ning värbamisettevõtte eetika „See, kuidas mina värbamisprotsessi juhin ja töövestlust läbi viin, räägib nii minu kui isiksuse, minu kliendi ehk ettevõtte, kellele värban ning meie kui värbamisettevõtte kohta väga palju,“ toob Kasak välja. „Minu eetika ja moraalinormid selles osas, kellest ja mismoodi ma räägin, kuidas suhtlen, mis infot jagan ja millise hoiakuga olen näiteks antud ametikoha või ettevõtte osas, määrab palju.“

Kogemata välja öeldud vale lause võib rikkuda nii ametikoha ihaldusväärsuse, uue tööandja maine kui ka värbaja enda professionaalsuse.

Ettevõtte eetika, kellele värvatakse – „Värbamisprotsess on väga tugev ettevõtte mainekujundus, mida oskuslikult ja professionaalselt läbi viiduna saab pöörata positiivseks. See aga tähendab, et uued töötajad avaldavad ise soovi firmaga liituda ja ettevõte peab investeerima vähem ressursse uue tööjõu leidmiseks,“ selgitab Ketlin, mismoodi see ring käib.

Eetika on aga kõige alus. Iga ettevõte algab inimesest, seega ka inimese enda eetikanormist. Kui inimene vassib ja varjab, sahkerdab ning ei pea kokkulepetest kinni, siis kandub see üle ettevõtte mainesse. Eetikanormid loovad maine.

Kuula, mida räägib teile professionaalsest värbamisest Enesekindlusvabriku asutaja Ketlin Kasak SIIT.

Loe veel: Mis on eetika?