Eetikakoodeks on suhete vundament

Artikkel 4 (3.osa)

Eetika on mõiste, mis iga inimese jaoks tähendab erinevat asja. Kuidas aga ettevõtte sees panna toimima ühised väärtused, käitumisnormid ja visioon? Eetikakoodeks on võtmesõnaks.

„Mina olen oma pika personalitöö karjääri jooksul koostanud mitmeid eetikakoodekse ning ma väga pooldan neid,“ ütleb Enesekindlusvabriku asutaja ja arendusjuht Ketlin Kasak. „Eetikakoodeks annab võimaluse panna kirja kogu organisatsiooni väärtused, põhimõtted, käitumisnormid ja reeglid, millest kõik ühtemoodi aru saavad. Sama olen teinud ka Enesekindlusvabrikus ning leian, et see peaks olema iga juhi tegevuses üks esimestest asjadest!“

Iga firma valib ise, milline tema eetikakoodeks on

Eetikakoodekseid võib olla väga erinevaid. Ühes ettevõttes võib see olla pikk ja mahukas dokument, kus on välja toodud ootused meeskonnale nii tööalaselt kui ka personaalselt, käitumisreeglid ja viisakusnormid, konfliktide lahendamise protseduurid ja klientidega kohtumise kavad. Detailne kirjeldus muudab dokumendi küll pikaks, aga samas annab võimaluse erinevatest aspektidest ühtemoodi aru saada. Tõsi, mõnes inimeses võib liigne regulatsioon tekitada hoopis stressi, aga seda pigem harva.

Aga eetikakoodeks võib olla ka lühike, lehekülje või isegi ainult paari lause pikkune kokkuvõte organisatsiooni missioonist, heast tavast, põhiväärtustest, visioonist või käitumiskoodeksist. „Pole ühte ja õiget viisi selle tegemiseks, igaüks peabki leidma enda meeskonnale sobiva, sest see võib valdkonniti väga erineda,“ toob Ketlin Kasak välja.

Kindlasti on soovituslik eetikakoodeksi loomisprotsessi kaasata ka töötajad, sest siis on suurem tõenäosus, et see võetakse hästi omaks ja hakatakse austusega järgima. „Olulist rolli mängib ka juht – ta näitab eeskuju ning vastavalt sellele, kui palju juht ise eetikakoodeksit au sees hoiab ja seda järgib, nii suhtuvad ka teised sellesse,“ ütleb Kasak.

Eetikakoodeks annab aimu ootustest

Firmades, kus on rohkem naisi ja mis tegelevad nn pehmemate väärtustega, näiteks lasteaiad, koolid, kunstivaldkond, tuleb eetikakoodeks tõenäoliselt pikem, mahukam ja detailirohkem. Tootmises ja tehastes, mis on mehisemad ja konkreetsemad valdkonnad, võib koodeks olla mahutatud näiteks ühele A4 paberile. „Oluline on, et töötajad teaksid, mis on firma väärtused ja mida neilt oodatakse viisakuse ning eetika osas oodatakse. Lisaks tõstab ühtse eetikakoodeksi väljatöötamine kogu meeskonna taset ja viisakusnormi.“

Ükski dokument pole tõhus, kui see on loodud vaid „linnukese“ kirja saamiseks ning kui seda reaalselt ei järgita. „Juht on eeskuju, aga olulist infot annab dokumendi väärtusest ka sanktsioonide kehtestamine ja rakendamine,“ viitab Ketlin Kasak, et kirja pandud eetikanormi rikkumise korral peaks järgnema karistus. See annab teistele märku, et tegemist on olulise ja tõsiseltvõetava dokumendiga, mille järgimine on nõutav.

„Eriti oluline on eetikakoodeksit järgida kriisi- ja konfliktsituatsioonides, mis vajavad kiiret, tõhusat ja kõiki osapooli rahuldavat lahendust,“ ütleb üle 10-aastase värbamiskogemusega Ketlin Kasak, kes võib aidata su ettevõttel eetikakoodeksit koostada.

Kuula ka, mida räägib teile professionaalsest värbamisest Enesekindlusvabriku asutaja Ketlin Kasak SIIT.

Loe veel: Eetikanormid loovad ettevõttele maine