Professionaalne personalijuht on ettevõttes

juhi strateegiline partner, kes viib numbrid reaalsesse ellu.

Väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel pole tihtipeale täiskohaga personalijuhti tarvis. Siiski on aeg-ajalt perioode, mil just sellise kvalifikatsiooniga spetsialisti meeskonda vaja on.

Millal on mul personalijuhti vaja?

 • dokumentatsiooni ja lepingute ülevaatamiseks ning korrastuseks;
 • koolituskavade ja meeskonna arenduse hindamiseks;
 • üldise personalipoliitika rajamiseks;
 • arenguvestluste toetamiseks;
 • koondamiste korral (et kõik oleks seaduslikult korrektne);
 • nii sise– kui väliskommunikatsiooni parendamist.

Personalijuht on rohkemat kui lihtsalt sekretär-assistent. See on valdkond, mis nõuab seadustega kursis olekut, inimpsühholoogia tundmist ja head organiseerimisvõimet. Enesekindlusvabrikus koolitame oma meeskonda kord kvartalis, et hoida tase kõrgel ja teadmised värsked.

Personalijuhi teenusel on mitmeid eeliseid. Näiteks on oma ala spetsialist alati käepärast ja olemas, kui teda vajatakse, kuid ettevõttel puuduvad kohustused igakuiselt palka maksta ning tema puhkuseplaanidega arvestada. Personalijuht hoiab korras ettevõtte dokumentatsiooni, koostab lepinguid ning alustab ja lõpetab töösuhteid, töötab välja adekvaatse personalipoliitika ning hoolitseb ettevõttesisese infoliikumise eest.

10 viisi, kuidas muutub personalijuhi teenus ettevõtte elu paremaks:

 1. pole kohustust muretseda töötaja maksude, palga ja muu pärast;
 2. spetsialist on alati olemas just siis, kui teda parasjagu vaja on;
 3. ise ei pea enam tegelema puhkuste, dokumentatsiooni ja lepingutega;
 4. personali voolavuse vähenemine tänu koostööle personalispetsialisti ja ettevõtte juhi vahel;
 5. asjalik ja just teile mõeldud personalipoliitika väljatöötamine;
 6. töötajate rahulolu kasv tänu sujuvale sisekommunikatsioonile;
 7. läbimõeldud koolituskava välja arendamine ja selle planeerimine;
 8. abi inimeste värbamisel ja nende lahkumisel;
 9. töötajatega suhtlemine ning nende heaolu tõstmine;
 10. arenguvestluste protsessi koordineerimine ja nende põhjalik analüüs.

Võta meiega ühendust!