Persoonilugude kirjutamine

Värbamisprotsessi suureks abimeheks on lugu töötajast või teenusest

Persoonilood juhtide, aga vahel ka spetsialistidega ettevõtte seest on vajalikud, et olla konkurentsivõimeline ja hinnatud tööandja praeguses üha uuenevas digimaailmas. Näeme selgelt, et persoonilood on aina suurema osatähtsusega komponendid värbamisel ning mainekujundusel.

Persoonilugude eesmärk on luua ettevõttest positiivne kuvand, et saada paremaid tulemusi värbamisprotsessist. Huvitavad artiklid, kus juht või mõni töötaja räägib inimlikul tasandil ettevõttest, muudavad ettevõtte tööotsijate seas atraktiivsemaks.

Samas ei pea valminud lood olema alati avalikud, vaid võivad olla kasutamiseks vaid ettevõtte-siseselt. Siis on lugude eesmärk tõsta töötajate motivatsiooni, luua firmasisene eetikakoodeks, edastada töö sisekorra eeskirja, tutvustada juhtide strateegilisi põhimõtteid jne.

 

Pakume professionaalset, lisaväärtust loova persooniloo kirjutamise täisteenust, alustades intervjuude tegemisest ja lõpetades lugude turundamisega.