MIKS on loodud personalikaardistuse treening PERFI?

10-aastane värbamiskogemus värbamiskogemus ütleb mulle üht

ettevõttes sees peavad suhted korras olema, sest siis leiavad inimesed ise Sinu meeskonda tee. Kui inimeste leidmine tekitab suurt raskust ning olemasolev personal ei ole lojaalne, siis on midagi valesti. Tuleb selgeks teha, mis on valesti ning teha parandused.

Rohkem kui 5000 läbitehtud tööintervjuud tööintervjuud ütleb mulle järgmist

intervjueerija peab olema kui psühholoog, et kandidaadid avaneksid. Intervjueerija peab jõudma inimeseni, mitte hindama ainult oskusi ja väljaõpet. Lõppude lõpuks peab uus inimene sulanduma meeskonda ja sobima isiksuselt oma otsese juhiga.

Baaskoolitusprogrammi Baaskoolitusprogrammi väljatöötamine ettevõtte Fors MW AS meistritele ütles mulle

kompetentse oli selles ettevõttes oluliselt rohkem kui pealtnäha paista oli, tuleb lihtsalt küsida õigeid küsimusi, õigel ajal ja õiges järjekorras!

6-aastane juhtimiskogemus juhtimiskogemus näitas mulle

intervjueerija peab olema kui psühholoog, et kandidaadid avaneksid. Intervjueerija peab jõudma inimeseni, mitte hindama ainult oskusi ja väljaõpet. Lõppude lõpuks peab uus inimene sulanduma meeskonda ja sobima isiksuselt oma otsese juhiga.

Seda kõike arvesse võttes tundsin, et juhid vajavad uut tööriista, mis aitaks neil kiiremini ja efektiivsemalt lahendada personalialaseid probleeme. Probleemid võivad olla seotud suhete, kommunikatsiooni, värbamise, finantside, töökeskkonna või juhtimisega.

Sellest tundest hakkaski arenema

personalikaardistuse treening PERFI.

Mis kasu saab JUHT personalikaardistuse treeningust?

Treening ongi loodud juhist lähtuvalt, sest just seal on vajadus kõige suurem.

Viies meeskonnaga läbi PERFI treeningut, on juhil lihtsam:

 • teha erinevaid personali puudutavaid otsuseid;
 • saada teada varjatud või uut informatsiooni;
 • leida üles meeskonna uusi oskusi;
 • teha karjääriplaani või muuta ametikohti;
 • saavutada liidripositsioon;
 • koostada uusi dokumente (nt töösisekorrareeglid vms);
 • analüüsida finantse;
 • luua harmooniline meeskond;
 • leida õigeid inimesi oma meeskonda (treening kui üks töövestluse osa);
 • muuta oma ettevõtte mainet.

KUS oleks kõige parem treeningut läbi viia?

Paljudel erinevatel üritustel, näiteks:

 • suvepäevadel
 • talvepäevadel
 • arengupäevadel
 • meeskonnaüritustel
 • motivatsiooniüritustel
 • sisseelamisperioodil
 • värbamisprotsessis
 • koosolekutel 

Erinevates kohtades, näiteks:

Milline on personalikaardistuse treeningu PROTSESS?

Treening koosneb paljudest küsimustest, mis on jaotatud erinevatesse valdkondadesse. Selleks, et treening oleks sinu ettevõttele kõige kasulikum, koostame just sinu probleemile, väljakutsetele või eesmärkidele vastavad küsimused!

 1. Kliendi soovi kuulamine ehk probleemi kaardistamine
 2. Lähtuvalt probleemist küsimuste koostamine
 3. Esitleme küsimusi kliendile
 4. Treeningu läbiviimine valitud sihtrühmale (kestvus: 1 – 1,5h)
 5. Treeningu analüüs
 6. Analüüsi esitlus kliendile
 7. Kogu analüüsi dokumentatsiooni koostamine ja kliendile üle andmine.

Tuleviku Lasteaia töötajate tagasiside PERFI personalikaardistuse treeningule:

Sai enda sisse vaadata ja juurde oskust väljendada.

Õppisime kolleege paremini tundma, avastasime töökaaslaste erinevaid oskusi ja tugevaid külgi.

Üle hulga aja pole nii huvitavat koolitust olnud.

Meeldis väga! Sain kolleegide kohta teada huvitavaid fakte. Enda mõtete valjuhäälne avaldamine on huvitav kogemus.

Koolitus oli väga huvitav. Pani endasse vaatama ja aitas hinnata ka meeskonnatööd.

Mäng oli huvitav ja põnev, pole varem sellisega kokku puutunud. Mõningaid uusi asju sain töökaaslaste kohta teada. Üllatas tunnustuste kaartide jagamine. Just see, et rohkelt kaarte said need, kes ei ole meie majas just kergemate killast töötajad.

Koolitus oli minu jaoks uudne ja huvitav. Õpetas vaatama ennast ja teisi ja meeskonnatööd. Meeldis, et on võimalus ennast avada.

Enesekindlusvabriku infotunnis ja PERFI treeningu demos osalenud ettevõtjate tagasiside:

Väga meeldis. Annab kindlasti palju lisaväärtust ettevõtetele + parandab inimeste vahelisi suhteid.

PERFI meeldib, sest küsimused on lihtsad, aga võimsad.

Meeldis. Pani mõtlema. Annab võimaluse inimesi rohkem tundma õppida. Ausad vastused annavad inimeste kohta head lisainfot.

Väga meeldis. Hästi asjalik, kiire, kompaktne korraldus.

See personaalne küsimuste idee on super. Professionaalsed oskused + armastus = masterpiece.

 

Kui palju personalikaardistuse treening
MAKSAB?

Tunnihind – 50€ + km

Ühele treeningule kuluv aeg?

umbkaudu 15 – 25h