Teenused

Värbamisprotsessi suureks abimeheks on lugu töötajast või teenusest

Persoonilugude

kirjutamine

Ehitame sobiva värbamissüsteemi, mida saad vajadusel iseseisvalt kasutama hakata!

Personalialaste

süsteemide loomine

Soovid ennast või oma meeskonda harida personaliotsingu vallas, tule koolitusele!

Personalialased

koolitused

MEIE UUDISTOODE – PERFI

PERFI on Eestis ainulaadne ja uuenduslik lähenemine ettevõtte personalikaardistusele

LÄBI MÄNGULISE TREENINGU!

Treeningu eesmärk on tasakaalustada personaliarendust ja finantse, olles abiks ka erinevate dokumentide loomisel (töösisekorraeeskirjad, ärieetika koodeks jmt).

Ettevõtte hingeelu ehk see, mis firmas päriselt toimub = ettevõtte maine!