Profiilikirjelduse näidis

Jagan sinuga midagi väärtuslikku – profiilikirjelduse näidist. Kui võtad selle endale ette, süvened ja täidad pühendunult ära, siis saad väga põhjaliku arusaamise ettevõttest, vabast ametikohast ja inimesest, keda sinna täpselt vaja on.

PROFIILIKIRJELDUS

Ametinimetus:

Ametikoha värbav juht:

Värbamisspetsialist:

HR partner:

I osa – Ettevõtte tutvustus

Aadress

Taust ja ajalugu

Tegevusvaldkond

Käive

Töötajad

Konkurendid

Omanik (omanikud)

Ettevõtte struktuur

Personalipoliitika

II osa – Positsioon

Ametinimetus

Töö kirjeldus

Vastutusala

Otsene juht

Arenguvõimalused

Töötasu ja hüved

III osa – Nõuded

Haridus

Kogemus ja kvalifikatsioon

Professionaalsed oskused ja isiksus

Vanus ja rahvus

IV osa – Lisainformatsioon

Tööle asumise tähtaeg

Kontaktid

Ametikohaga seonduv spetsiifika

 V osa – Ametikoha turundamiseks

Antud küsimused on olulised töökuulutuse sisuliseks kujundamiseks. Iga ametikoht on kui eraldi projekt, sest iga osakond vajab erisugust inimest. Iga töökuulutus tuleb üles ehitada selliselt, et me oskaksime kõnetada koheselt õiget sihtgruppi + avaldada info õiges kanalis. Nendele küsimustele on oluline saada ausad vastused. Mida rohkem on HR´l infot, seda efektiivsemalt on võimalik jõuda õigete kandidaatideni.

  • Mille poolest erineb Sinu osakond teistest ettevõttes olevatest osakondadest?

Millised on antud ametikoha otsese juhi põhimõtted ja väärtushinnangud?

Millest peaks uus potentsiaalne kandidaat huvitatud olema?

Mis on selle ametikoha positiivsed omadused (3 tk)?

Mis on selle ametikoha negatiivsed omadused (3 tk)?

Mis on see, mida pakub firma oma töötajatele, kuid meie konkurendid mitte?

Mis on see, mis teeb selle ametikoha meeskonna atraktiivseks?

Missugune peab olema selle ametikoha uue potentsiaalse kandidaadi mõttemaailm, et ta sobituks sinu meeskonnaga?

Mis on sinu osakonna kirjutamata reeglid? (S.t kõik teavad, aga keegi ei räägi nendest)

Milline kogemus on võimalik saada sinu ettevõttest? (Nt kui oled 5 aastat töötanud)

VI osa – Ametikoha müümiseks

  • Mis hoiab potentsiaalset kandidaati öösel üleval, paneb teda kell 2 öösel lakke vahtima ega lase uinuda ning mis ühtlasi seostub sinu poolt pakutava töökohaga?
  • Mis potentsiaalset kandidaati frustreerib?
  • Mis tekitab potentsiaalsele kandidaadile hetkel valu ning mis oleks ühtlasi pakutava töökohaga seotud?

(Näiteks: töötu staatus, puuduv stabiilne sissetulek, suutmatus pere eest majanduslikult hoolt kanda, olemasolev töökoht ei paku rahuldust ja/või väljakutseid, lollid ülemused, kolleegide ei mõista mind, tahaks töötada ettevõttes, milles on kasutusel tipptehnoloogia, ei ole leidnud võimalust ennast teostada, ei ole leidnud võimalust ennast juhina tõestada, soov liikuda karjääriredelil edasi jmt)

  • Milline on potentsiaalse kandidaadi suurim probleem, mille uus töökoht aitaks tal lahendada?
  • Mida potentsiaalne kandidaat endamisi ja salamisi kõige rohkem ihaldab?

Kuula ka, mida räägib teile professionaalsest värbamisest Enesekindlusvabriku asutaja Ketlin Kasak SIIT.

Loe veel: Üldised reeglid värbamisprotsessis