Mis on kõige suurem eetikaviga, mida ettevõtja saab teha?

Artikkel 4 (6.osa)

Eetika on seotud firma jätkusuutlikkusega. Ilma eetikata kukub maine varem või hiljem kokku ning võib osutuda firma toimimise aspektist kriitiliseks. Milline on kõige suurem eetikaviga, mida juht teha saab? Kahjuks või õnneks on neid vigu lausa mitmeid.

Enesekindlusvabriku asutaja ja HR partner Ketlin Kasak ütleb, et 10-aastase kogemuse põhjal on ta näinud nii kõrge kui väga madala eetikaga ettevõtteid. Tänu tihedale koostööle rohkete juhtidega oskab ta välja tuua olulisi vigu, mida vältida ning millele erilist tähelepanu pöörata.

Ollakse kahepalgelised nii töötajate, koostööpartnerite kui klientidega

Üks tugevamaid eetikavigu, mida ettevõtja teha saab, on kahepalgelisus. Maailm, aga eriti Eesti, on liiga väike selleks, et mängida „mitme näoga mängu“. See tähendab, et kui juht on klientide ees üks, aga meeskonna ees teine, siis varem või hiljem tuleb see välja. „Inimesed pole rumalad, nad saavad aru, kui inimene valetab, vassib või kannab võltsi maski. Suhted on aga iga ettevõtluse aluseks, mistõttu peab juht olema hea kommunikaator. Me kõik kanname maske, aga liiga valede või võltside maskide kandmine võib usaldusväärsete suhete loomist tugevalt õõnestada,“ ütleb Ketlin Kasak.

Hinnangute andmine, tagarääkimine ja kuulujuttude levitamine on ebaeetilised tegevused, mis on eriti Eestis ohtlikud. On üsna tõenäoline, et keegi kollektiivist tunneb-teab kliendi ettevõttest kedagi, mistõttu võib siseinfo kiirelt liikuda. „Kahepalgelisus on madala eetika märk!“

Rahaasjad on segased ja ebaselged

Eetika on tugevalt seotud finantsteemadega. Kui ettevõtte rahaasjad on segased, arvetega manipuleeritakse ja rahadega püütakse sahkerdada, tehakse kahtlaseid tehinguid ning maksmistega viivitatakse, siis on see madala eetika märk.

Tugev eetikaviga on rahaasjadega mängimine,“ toob Ketlin Kasak välja. „Sularaha väljavõtt, töötundide ebaselge arvestamine ja ümbrikupalga maksmine jõuab varem või hiljem võimude, koostööpartnerite ja potentsiaalsete töötajateni, mistõttu on sellisel valel lühikesed jalad,“ hoiatab Kasak.

Raske eetikaviga on mitteaustav suhtumine töötajatesse

Raha on seotud suhtumisega. Kas juhil on austav suhtumine oma kollektiivi – palgad on õiglased, boonussüsteemid motiveerivad, palk laekub õigeaegselt ja riigile makstakse makse õigesti? „Juht peaks oma töötajaid hoidma ja austama, siis saab ta austavat ja head suhtumist ka vastu,“ ütleb Kasak.

Töötajad soovivad, et nende eest hoolitsetakse. Üks kõige olulisem koht on palga tõstmine – see peaks olema alati tööandja poolt tulev initsiatiiv, mitte töötaja ei peaks ise palka juurde küsima minema. Rahaga saab motiveerida inimest ainult teatud maani, kuid on ka palju muid komponente, mis rahulolu määravad. Näiteks mugavad töötingimused, ühisüritused, kollektiivne läbisaamine ning personaalne tunnustus. „Iga firma algab juhist, aga püsib jätkusuutlikuna tänu toimivale meeskonnale!“ teab Ketlin Kasak.

Kehv konfliktide lahendamise oskus

Tööandja suhtumine oma kollektiivi väljendub tugevalt kollektiivi suhtumises oma tööandjasse. Ja see omakorda on äärmiselt oluline maine komponendi kujundaja. Suhtlemisoskus nii meeskonna kui klientidega hõlmab endas ausust ja heasoovlikkust, läbirääkimiste pidamise väärtustamist ning sõbralikkust. „Väga hästi näitab eetilise taseme ära konfliktide lahendamise oskus ja see, kas oma vigu julgetakse tunnistada ning võtta vastutust,“ ütleb Ketlin Kasak.

Tema sõnul võib pikaaegse koostöö või töösuhte väga inetult lõpetada vaid üks konflikt, mida pooled ei suuda eetiliselt lahendada. Kriisisituatsioonid ja erimeelsused toovad eetika tugevalt välja ning kui eetikatase on madal, siis võivad inimesed muutuda labaseks, süüdistavaks ja ähvardavaks. „Üks vale lause võib olla ettevõtte juhile aga tugev eetikaviga!“

Kuula ka, mida räägib teile professionaalsest värbamisest Enesekindlusvabriku asutaja Ketlin Kasak SIIT.

Loe veel: 5 asja, mis näitab, et eetika on ettevõttes madal