Mis on eetika?

Artikkel 4 (0.osa)

Eetika on nii suur ja lai mõiste, et seda paari lausega kokku võtta on väljakutsuv. Eetika peitub kõikjal ja igas inimeses, olles nii tegudes, mõtetes kui ka suhtlemises. Mis see eetika meie hinnangul täpsemalt on ja kuidas ettevõtlusega seotud?

Tihti räägitakse, et midagi on kas eetiline või ebaeetiline. See tähendab, et millelegi antakse kiitev või laitev hinnang ehk mingi tegevus, mõte, käitumine või olek on sobilik ja teine mitte. Eetikaga käsikäes kasutatakse sageli ka mõistet moraal, mis justkui väljendab sama asja, aga vast natuke teise nurga alt. Moraalinormid kuuluvad justkui eetika valdkonna alla, mistõttu nad päris sünonüümid meie hinnangul pole.

Eetika sisaldab endas palju nüansse

„Minu jaoks on eetika väga tugevalt seotud kasvatus- ja käitumisnormidega. Teatud asju saab õppida ja elu jooksul omandada, aga suur osa eetikast on pärit lapsepõlvekodust,“ ütleb Enesekindlusvabriku asutaja ja arendusjuht Ketlin Kasak, kes sai erinevaid viisakusreegleid ja õpetusi oma lapsepõlves söögi alla ja söögi peale. Seega on ta enda sõnul viisakas, lugupidav ja eetiline, kuid vanuse kasvades on tulnud tugevamalt ka mõistmine, et kõikide normid on erinevad.

„Lihtne näide on tere ütlemine – mõne jaoks on teretamine nii loomulik, et ta ütleb seda lausa võõrastele tänaval. Teise jaoks on isegi meeskonnaliikme tervitamine suur väljakutse, sest talle pole see mugav ja tema eetikanorm seda ei sisalda,“ selgitab Ketlin, kes rõhutab, et inimesed on erinevad ja sellega seoses ka individuaalne eetikanormistik.

Kirjutamata reeglid, mis eetika loovad, eksisteerivad mitmel tasandil. On ühiskondlikud reeglid, seejärel firmasisesed, väiksemas grupis tulevad mängu meeskonnaülesed eetikanormid, mis koosnevad iga indiviidi viisakusest. Seega muudab selle niigi laia ja keerulise teema veelgi mahukamaks mitmetahuline lähenemine ja rohked tõlgendamisvõimalused. „Kindlasti on eetika austus teise inimese vastu,“ on Ketlin Kasak veendunud.

Eetika ettevõtluses on kui ABC

Värbamisprotsessis töövestlusi läbi viies võivad kandidaadid rääkida igasugust ilusat juttu, mida väiksema kogemusega värbaja sinisilmselt kohe uskuma jääb. Ketlinil on värbamiskogemust üle kümne aasta ja tänu sellele teab ta, et teoorias võime kõik tugevad olla, oluline on aga praktika.

„Sageli teame, kuidas peaks käituma või mismoodi me arvame, et ise käitume, aga ennast on keeruline kõrvalt näha. See aga tähendab, et tihtipeale ei käitu me oma sõnadele vastavalt,“ jagab Ketlin teadmisi. Erinevate kavalate küsimustega oskab hea värbaja näha inimese sisse ja hinnata juba ka tema väärtusi, norme, standardeid ja eetikat. Palju põhineb ka sisemisel tunnetusel, sest ühte valemit, kuidas värbamisel õige inimene ära tunda, lihtsalt pole.

„Loomulikult saab inimene oma eetikat ka teeselda, aga minu kogemusele tuginedes mitte väga pikalt. Esimese aasta jooksul tavaliselt selgub, kas tema sõnad ühtivad tegudega, eriti stressis, pingelisel perioodil või konfliktses olukorras,“ teab ta. Siis on näha, milline on inimese eetika tegelikult ja kas viisakusnormid on tal veres või ainult suusoojaks öeldud.

Eetika on ettevõtluses läbi põimunud igasse valdkonda – sise- ja väliskommunikatsiooni, finantsidesse, suhetesse koostööpartnerite, tarnijate ja klientidega, lisaks juriidikasse, värbamisse ja ettevõtte mainesse. „Seega tuleb teema hoolikalt läbi mõelda ja sellele piisavalt aega võtta,“ soovitab Ketlin Kasak.

Kuula, mida räägib teile professionaalsest värbamisest Enesekindlusvabriku asutaja Ketlin Kasak SIIT