Millised on hea juhi omadused?

Artikkel 5 (1.osa)

Ettevõtte süda on juht, sest just tema arengutasemest, väärtushinnangutest ja suhtumisest sõltub kogu meeskonna kvaliteet. Kes on hea juht ja millised on hea juhi omadused?

Toome välja meie hinnangul ühe hea juhi omadused. Kindlasti on neid veel, tegemist pole lõpliku nimekirjaga. Ning alati saab midagi juurde lisada või ära võtta, kuid üldises plaanis on taolised omadused indikaatoriteks, kas juht on tasemel või mitte.

Hea juht:

  • Motiveerib ja inspireerib oma inimesi: töötajad tahavad, et nende juht oleks neile eeskujuks, inspiratsiooniks ja motivatsiooni allikaks. Juht peab tekitama head tunnet ning soovi panustada veelgi enam, olla tublim ja püüdlikum ning saadud tunnustuse vääriline. Just tunnustus on märksõna, mis motiveerib ja inspireerib ning mida hea juht õiges koguses igale inimesele jagab.
  • Huvitub inimestest ja võtab nendega suhtlemiseks aega: hea juht on see, kes lisaks finantsidele, strateegiatele ja äriplaanidele huvitub ka reaalsetest inimestest, kes tema plaane ellu viivad. Kolleegidega suhtlemine, küsimuste küsimine, laste ja abikaasade kohta viisakalt uurimine ning suhtlemiseks aja võtmine saadab meeskonnale signaali, et nad on juhi jaoks olulised, neid väärtustatakse ning et juht oskab oma aega oskuslikult juhtida ega rabele lämmatavas ajapuuduses.
  • On huvitatud enesearengust ja pidevast edasiliikumisest: firma on täpselt seal, kus maal on juht on arengus. Kui juht ei taha vastutada, siis ei tule ka firmas olulisi otsuseid. Mida sügavamalt tegeleb juht enda arenguga, kuulab erinevaid podcaste, loeb raamatuid ja käib mitmekülgsetel koolitustel, seda paremini, kiiremini ja huvitavamalt liiguvad asjad ka firmas.
  • Julgeb võtta riske, teha otsuseid ja vastutada: Hea juht on täiskasvanulikult küps, julgeb võtta kaalutletud riske, teha otsuseid ja nende eest ka vastutada. Mõned otsused võivad olla rasked ja valulikud, aga tihti on otsustamatus veelgi kehvem kui halb otsus. Kui juht julgeb teha otsuseid, jääb nende juurde kindlaks ja vastutab, siis näitab ta meeskonnale oma käitumisega eeskuju.
  • Usaldab oma inimesi, lubades ka neil areneda ja vastutada: Kehv juht tahab kõik ise ära teha. See annab aga inimestele alateadliku märguande, et juht ei usalda neid, ei väärtusta nende oskusi või sisetunnet ega luba neil vastutada. Hea juht on vastupidine – sujuvas koostöös ja avatud kommunikatsioonis lubab ta oma inimestel areneda, kasvada, muutuda aina paremaks ja kompetentsemaks ning vastutada projektide ja tehtud otsuste eest.
  • Tugeva empaatiavõimega: juht peab oskama märgata, kui mõni tema töötaja on kurvameelsem või hajevam kui tavaliselt. Empaatiavõime aitab aru saada, kas keegi vajab vaba päeva, et eraeluliste teemadega tegeleda. Ainult empaatiavõimega juht oskab panna end teise inimese rolli ja näha maailma teise vaatevinklist.
  • Saab aru, et raha ja palganumber pole ainukesed motivaatorid: raha on oluline, aga ainult palgast ei piisa, et meelitada ja hoida enda juures häid inimesi. Uurimused näitavad, et mida aeg edasi, seda enam hindavad inimesed nn pehmeid väärtusi – kollektiiv, tunnustamine, boonused ja arenguvõimalused, töökeskkonna mugavused ning ülemuste suhtumine.
  • Tekitab hea tunde oma inimestes: inimesed ei mäleta, mida sa ütlesid või kuidas käitusid, vaid nad mäletavad, mis tunde sa neis tekitasid. Hea juht oskab tekitada inimestes eduelamust, ükskõik mis positsioonil nad ettevõttes on.
  • Teab psühholoogia aluseid: juhtimine on üks suur psühholoogia ja õige juht teab selle aluseid. Inimestega suhtlemise oskus, konfliktide lahendamise meetodid, meeskonnatunde tekitamine ja kolleegide mõjutamine on teadmised, mis näitavad intelligentsitaset.
  • Oskab hoida piire sõbralikkuse ja professionaalsuse vahel: juht peab olema nn inimeste inimene, aga samal ajal peab suutma ära tunnetada, millal tõmmata piir liiga sõbralikuks muutumise vahele. Juht ei saa olla sõber, vaid sõbralik liider, kellel on oma inimeste jaoks aega ning kes neist huvitub, aga kes oskab samal ajal anda konstruktiivset kriitikat, olla nõudlik ja täpne.

Juht on meeskonna süda, kes määrab ära, millised inimesed kollektiivi tulema hakkavad. Seega on hea juhil endal aeg-ajalt peeglisse vaadata ning ka kuhugi kandideerides on hea juba eelnevalt uurida, mis tasemel juht seal on. Nii väldid ebameeldivaid üllatusi ja tead oma jah-sõna öeldes rohkem, kuhu lähed.

Kuula ka, mida räägib teile professionaalsest värbamisest Enesekindlusvabriku asutaja Ketlin Kasak SIIT.

Loe veel: Meeskond on täpselt nii hea kui on juht