Miks peab palkama aeglaselt, kuid lahti laskma kiiresti?

Artikkel 3 (2.osa)

Erinevad rahvusvaheliste ettevõtete juhid, coachid ja koolitajad üle maailma räägivad oma nõuannetes tihti sarnaseid asju. Üks asi, mis paljudes õpetustes kordub ja millega ka meie nõustume, on palkamise ning lahti laskmise põhimõte. Selgitame kohe lähemalt.

Alguses võib lause, et „palka aeglaselt, kuid lahti lase kiiresti“ kõlada ebaviisakalt, ülekohtuselt ja võib-olla isegi arrogantselt. Kui sellele aga pikemalt mõelda ning süüvida lause sisusse, siis enamjaolt juhid nõustuvad.

„Puust ja punaselt öelduna tähendab see seda, et iga uus tööle võetav inimene peaks läbima põhjaliku värbamisprotsessi, et juht ja meeskond saaksid veenduda inimese sobivuses nii oma oskuste, missiooni kui ka väärtuste poolest,“ tutvustab Enesekindlusvabriku asutaja ja arendusjuht Ketlin Kasak, kes on värbamisega tegelenud üle kümne aasta. „Teiselt poolt peaks juht aga ebasobiva inimese lahti laskma ruttu, sest üks tõrvatilk võib rikkuda terve meepoti.“

Kas kõik töötajad on uuendustega kenasti kaasa tulnud või vajab mõni rohkem koolitust, abi, toetust?

Ettevõtlus areneb pidevalt. Uued meetodid, lahendused ja programmid muudavad töö tegemise tõhusamaks, lihtsamaks ja optimeeritumaks ettevõtja jaoks. Samas võivad need aga proovile panna töötajaid, kes ei ole nii kergesti kohanduvad, uuendustele vastuvõtlikud ning kelle õppimisvõime on aeglane.

Juht peab nägema ja tajuma, kui mõnel töötajal on raskusi uuendustega kaasa tulemisel, kui ta on stressis või vajab lisakoolitust programmide õppimisel. „Töötajad, kes ei tule innovatsiooniga kaasa, võivad hakata oma vigu varjama, ebaselgeid sõnumeid levitama ja kõige hullemal juhul hoopis arendustele vastu töötama,“ jagab Ketlin Kasak.

Pikk värbamisprotsess nõuab aega

Eestis on enamjaolt levinud vaid ühe, maksimaalselt kaheastmeline värbamisprotsess. See tähendab, et sobilike kandidaatidega kohtutakse vaid üks-kaks korda ja selle põhjal juba otsustatakse tema tööle võtmise sobivus. „See on aga vähe, värbamisprotsessis peaks kandidaadiga kohtuma nii erinevad juhid kui ka meeskond, hea oleks lasta kandidaatidel teha ka iseseisvaid kodutöid või panema muudmoodi end tõestama,“ toob Ketlin välja.

Üks võimalus inimese iseloomu, tööeetika ja elufilosoofia mõistmiseks on rohkete küsimuste küsimine, millest paljud ei peaks üldse konkreetse ametikohaga seostuma. „Näiteks kui uurida inimese unistuste, eesmärkide ja selle kohta, kuidas sõbrad teda kirjeldaksid, siis võib päris palju infot saada,“ teab Ketlin.

Siiski pole pikk värbamisprotsess alati võimalik, sest sageli on uut inimest vaja kiiresti ning juhtidel pole aega mitmeid kordi kohtuda. Et mitte teha saatuslikku viga ja palgata vale inimene, tasub kasutada värbamisteenust, kes selle pika ja põhjaliku töö ettevõtte eest ära teeb. Vajadusel kiiremini, kui osatakse aimatagi.

Juht peab tegutsema kiirelt ja otsustavalt

Lahti laskmine on valus teema, mis pole meeltmööda kellelegi. Ei neile, kes uudise peavad teatama ega inimesele, kes uudise saab. Samas on see koht, millest juht ei tohi mööda vaadata, sest vale inimene ametikohal võib tuua kahju rohkem kui arvata osatakse. „Lisaks sellele, et ta ei pruugi olla pädev oma tööülesannete täitmisel võib tema ebapädevus tuua konkreetset kahju tervele firmale,“ toob Ketlin näiteid kahjulikkusest.

Kiirelt lahtisaamist nõuab ka olukord, kui ühe inimese pärast hakkavad lahkuma teised. Siinkohal on oluline usalduslik suhe alluvate ja ülemuste vahel, sest juht pole tihti kursis meeskonnas toimuvaga. „Selliste situatsioonide avastamiseks ja ka lahendamiseks olen loonud personalikaardistuse treeningu PERFI, mis on eriti väärtuslik eelkõige juhtidele, aga ka tervele meeskonnale,“ selgitab Ketlin.

Kui juht ei julge teha vallandamise otsust, siis kaotab ta usaldusväärsust ja autoriteetsust terve meeskonna ees ning kahju suureneb päev-päevalt. Loomulikult tasub probleemse inimesega kõigepealt vestelda ja püüda aru saada mure tegelikust põhjusest, et mitte teha ülekohtuselt vale otsust, aga kui olukord ei parane ruttu, siis tuleb otsustavalt tegutseda.

Inimesi aitab tundma õppida, probleeme avastada ja neid sõnastada Ketlini välja töötatud personalikaardistuse treening PERFI. Loe sellest täpsemalt siit.