Miks on oluline kaasata värbamisprotsessi terve meeskond?

Nagu juba kirjutanud olen, siis hõlmab värbamisprotsess endas väga palju erinevaid teemasid. On tavapärane, et selles protsessis on põhivastutaja värbamisspetsialist, värbav juht või personalijuht, kuid on oht, et ta tahab liiga palju üksi ära teha. Vaja on kaasata terve meeskond. Miks?

Vastuseid sellele küsimusele on rohkelt, võtan need ükshaaval ette. Värbamisprotsess algab profiilikirjeldusest, aga just profiilikirjeldus on see, mida võiks koostada terve meeskonnaga. Juht võib teha mustandi valmis ja kolleegidega koos see sammhaaval üle vaadata. Ametikohale on lähenemisi mitu ja juht ei pruugi teadagi, millised ülesanded või kohustused antud tööga veel juures käivad. Selle väärtusliku siseinfo annavad kolleegid, kes antud tööd kas teevad, on teinud või kellega koos uus inimene tööle hakkab. Seega on vaja kaasata inimesi profiilikirjelduse koostamisse, et saada kõige õigem ja adekvaatsem info antud ametikohast.

Kui profiilikirjeldus on valmis ja töökuulutus selle põhjal koostatud ning üles pandud, siis on aeg intervjuudeks. Isegi CV’de valimisse võiks olla kaasatud kaks-kolm inimest, aga mitte ka rohkem, sest arvamuste paljusus võib otsustamise vahel lihtsustamise asemel hoopis keerulisemaks ja pikemaks muuta.

Kui CV’d on välja valitud ning aeg on alustada töövestlustega, siis sellesse protsessi peaks kindlasti olema kaasatud mitmed kolleegid. Olenevalt firma suurusest võid töövestlustesse kaasata kaks-kolm, aga ka viis-kuus inimest. Jälgi, et ajakulu oleks optimaalne ja et vestluste pärast terve ettevõtte tegevus ei seiskuks. Variant on kaasata esimese vooru vestlustesse rohkem, järgmiste voorude kohtumistesse vähem kolleege, et hoida kokku nende aega ja kiirendada värbamisprotsessi.

Põhjus, miks maksimaalselt palju kolleege peaks esmavoorus kandidaatidega kohtuma, peitub selles, et nemad peavad uue inimese oma tiimi vastu võtma, temaga igapäevaselt koostööd tegema hakkama ning tundma, et ta on täieõiguslik uus “pereliige”. Juhile võib teatud kandidaat küll väga meeldida, aga kui ta ei sobitud meeskonda, siis on meeldimisest vähe. Kui inimene seepeale lahkub, siis on kogu värbamisprotsess olnud tarbetu ressursi raiskamine. Meeskond, kes on juba meelestatud positiivselt uue liikme üle ja kes on saanud sõna sekka öelda inimese valikul, võtab ta palju kergemini vastu, muudab sisseelamisprotsessi lihtsamaks ning aitab kaasa väljaõppel.

Kuula ka, mida räägib teile professionaalsest värbamisest Enesekindlusvabriku asutaja Ketlin Kasak SIIT.

Loe veel: Profiilikirjelduse näidis