Kalev Puusepp

Nordelect OÜ asutaja ja tegevjuht

Kohtudes Kalev Puusepaga vaatab mulle otsa äärmiselt rõõmsameelne ja optimistlik mees. Ta lausa pakatab energiast, mis teeb vestluse temaga väga huvitavaks.

1999 a. aastal asus Kalev õppima TTÜ Elektroenergeetika erialal ja peale lõpetamist läks praktikale ettevõttesse, kes tegeles tänavavalgustuse võrkude ehitamise ja hooldusega. Nii ongi ta elektrisüsteemidega seotud olnud suurema osa oma elust.

Kalev Puusepp on laialdaste kogemustega elektrimees, kes on kodus nii madalpinges  (0,4kV) kui ka kõrgepinges (10-20kV). Ta on teostanud põhivõrgu 110 kV alajaamade kui ka õhuliinide ehitustöid ning ehitanud välja Elektrilevi välisvõrke.  Ka on Kalevil taskus nõrkvoolu ja sidetrasside ehitamise kogemused.

Loogilist rada pidi edasi arenedes sai Kalevist projektijuht ja hiljem osakonnajuht.  Tööde käigus oli vaja tegeleda nii inimeste, mehhanismide kui ka palkade arvestusega ja nii liikusidki mõtted hakata hoopis ise ettevõtjaks.

Kalev asuski hoogsalt rajama oma ettevõtet Nordelect OÜ ja tänaseks on edukalt lõpetatud ka mitmed projektid tänavavalgustuse, side- ja elektritrasside ehitamisel. Edukusele on kaasa aidanud Kalevi positiivne, energiline aga samas tasakaalukas olemus.

„Edu tagavad teadlikult ja sihipäraselt valitud tegevused ning nende järjekindel elluviimine,“ arvab Kalev.

Kui ambitsioonid on suuremad, tuleb tööd juurde ning ettevõtte kipub laienema ja arenema, siis tuleb hakata mõtlema ka lisatööjõule. Üksi oma väikese meeskonnaga enam kõiki vahvaid pakkumisi ära ei tee.

Nii otsibki hetkel Kalev sobivat kandidaati projektijuhi/objektijuhi ametikohale, et saaks ise rohkem ettevõtte arendusse panustada. Kalev ootab oma ridadesse inimest, kellest kasvaks lõpuks välja tema parem käsi ehk tegevjuht, kes juhiks koostöös temaga Nordelect OÜd. Nõudmised on ühelt poolt kõrged aga teiselt poolt ei ole erilisi teadmiseid jällegi vaja, sest Kalev panustab väljaõppesse ise.

“Otsin enda kõrvale inimest, kellele on tähtsad ärieetika, kohusetundlikkus, pühendumus loodud ettevõttes töötada ja sellega koos areneda. Tähtis, et oleks lahtine pea, töötahe, huvi selle eriala vastu. See peab olema tasakaalukas inimene, kes suudab jääda rahulikuks erinevates keerulistes situatsioonides, on hea pingetaluvuse ja reageerimisvõimega. Kes suudab juhtida iseseisvalt ja plaanipäraselt erinevaid projekte, koordineerida tööd objektil ja olla objektil olemas igal vajalikul hetkel, ka siis kui mind ennast juures ei ole ega karda ka ise käsi nii öelda „mustaks teha“. Samuti on hea, kui on tehniline taip, loogiline mõtlemine ja oskus lugeda jooniseid. Kasuks tuleb töökogemus või teadmised projektijuhtimisest, side- ja elektritrassi ehitusest, kaevetöödest, hea kui teaks ka midagi elektrisüsteemidest. Kindlasti on vaja B kategooria juhiluba ja vene keele oskust.“