Loe ja analüüsi: neile küsimustele vastates saad aru, kas su ettevõttes on tööjõu voolavusega probleeme

Artikkel 2 (3.osa)

Tööjõuvoolavus pole teema, mida võiks eirata, sest see on kulukas ettevõttele nii rahaliselt kui ajaliselt. Toome välja portsu küsimusi, millele vastamine ja analüüsimine võib anda olulisi taipamisi ettevõttes toimuvast.

Õiged küsimused annavad aimu, kas tööjõu voolavus on probleem

Väike tööjõu voolavus on tervitatav ja hea, sest inimesed ikka liiguvad, vahetavad töökohti ja jäävad näiteks lapsehoolduspuhkusele. Kui tööjõu voolavuse indeks on aga kõrgem kui 20%, siis peaks hakkama tööjõu voolavuse probleemiga tegelema. „Kui inimesed üldse ei vahetu ja kollektiivis on aastatepikkune paigalseis, siis see võib samuti hakata pärssivalt mõjuma arengule, uuendustele ja töö kvaliteedile,“ toob Enesekindlusvabriku asutaja ja arendusjuht Ketlin Kasak välja.

Ennetav töö hoiab voolavuse mõõdukana

Juht peab nägema tervikut ja suuremat pilti. Suhtuma oma kollektiivi austuse ja lugupidamisega, viima läbi rahulolu-uuringuid ning aktiivselt tegelema sisekommunikatsiooniga. „Ennetav käitumine tööjõu voolavuse mõõdukana hoidmiseks on kõige parem lahendus,“ ütleb Enesekindlusvabriku koolitaja Maarika Lember.

Iga ettevõte algab inimestest. Iga väliskommunikatsioon algab sisekommunikatsioonist. Aga kõik peab olema strateegiline, läbimõeldud ja järjepidevalt ellu viidud. Kui inimesed on rahul ja õnnelikud, siis nad soovitavad ettevõtet kui tööandjat teistelegi, räägivad firmast positiivselt ega soovi nii kergekäeliselt kuhugi mujale tööle asuda.

Allolevalt oleme kirja pannud mõned olulised küsimused, millele vastamine annab aimu sinu ettevõtte olukorrast, kollektiivi suhtumisest ja tööjõu voolavuse võimalikest põhjustest:

 1. Kas Sinu töötajad soovitavad ettevõtet oma tuttavatele ja sõpradele?
 2. Kas Sinu ettevõttes/osakonnas saab nalja?
 3. Kas sinu inimeste vahel on sõprussuhteid?
 4. Kas inimesed julgevad Sulle probleemidest rääkida?
 5. Kas inimesed tahavad Sulle häid ideid anda, et Sina juhina õnnestuksid paremini?
 6. Kas Sul on tekitatud rutiin ja kord oma tööaja jaotuses?
 7. Kas Sa tead, millised on Sinu töötajate isiklikud soovid, mille poole nad püüdlevad?
 8. Kas Sa tunned ära, kui mõnel Su töötajal on raske aeg elus?
 9. Kas Sa usaldad oma inimesi?
 10. Kas Sa jõuad enne inimesel töötasu tõsta, kui ta ise küsimiseni jõuab?
 11. Kas Sul on õiged inimesed õigetel ametikohtadel?
 12. Kas Sa jätad töövestlusel endast ja ettevõttes hea maine?
 13. Kas lahkunud töötajad on mõne aja möödudes Sinu ettevõttesse tagasi tulnud?
 14. Kas Sinu personalitöötaja on kompetentne, osates värvata kvaliteetseid töötajaid ja nende eest ka hästi hoolitseda?

„Küsimusi juhtide käest küsides oleme saanud aru, et sageli ei osata neile vastata. See on aga ohukoht, sest näitab ära, et juht ei tea, mis ta ettevõttes toimub ega tunne oma meeskonda,“ sõnab Ketlin Kasak, kes on välja arendanud personalikaardistuse treeningu PERFI.

PERFI annab juhile ideaalse võimaluse paari tunni jooksul saada oma meeskonnast väga hea ülevaate, kuulda inimeste tegelikke mõtteid, vajadusi ja soove ning tekitada kokkukuuluv õhustik. Vaata tutvustavat videot PERFI kohta siit.

Ära oota, kuni tööjõu voolavus muutub suureks probleemiks. Tegutse ennetavalt!