ETTEVAATUST: 75% töölt lahkujatest toob põhjuseks juhi

Artikkel 2 (1.osa)

Tööjõu liigne voolavus pole hea näitaja, aga kui enamus lahkujaid toob oma otsuse põhjuseks juhi sobimatuse, siis tuleb ettevõttel tõsiselt üle vaadata oma organisatsiooni kultuur ja juhtide pädevus.

Erinevad uuringud ja ka meie üle 30-aastane kogemus värbamismaastikul toetab tõsiasja, et paljud inimesed lahkuvad töölt just juhiga sobimatuse pärast. Sobimatuse taga võivad olla nii juhi isikuomadused, aga eelkõige ikkagi tema juhtimisstiil.

Juht peab oskama eelkõige suhelda, just inimlikul tasandil ja kõikide oma töötajatega. „Tänane reaalsus on see, et juht peab kohtlema oma töötajaid kui partnereid, võtma neid võrdväärsetena, tundma nende vastu huvi, neid kuulama ja laskma kaasa rääkida,“ ütleb Enesekindlusvabriku asutaja ja arendusjuht Ketlin Kasak.

Usaldusväärsust näitab inimeste käitumine

Seda, kas ettevõttes on usaldusväärne ja läbipaistev suhtumine näitab kõnekalt inimeste käitumine – kas juht saab lahkumissoovist teada alles siis, kui avaldus on laua peal või julgeb inimene tulla varem oma plaanidest rääkima. „Kui avaldus on laual, siis on juba hilja,“ toob Enesekindlusvabriku coach Maarika Lember välja ja lisab, et juhil peab olema inimestega klapp ning ta peab olema austatud. Loomulikult ei saa kõigile ja kogu aeg meeldida, kuid üldine suhtumine juhti peaks olema viisakas ja lugupidav.

„Tunnustamine, inimestest hoolimine, nende nägemine suuremalt kui ainult see, kes nad on tööajal, on muutumas üha olulisemaks,“ loetleb Ketlin Kasak hea juhi omadusi. „Aina enam vajavad inimesed personaalset lähenemist ja seda, et arvestataks nende eripäradega. Siin on aga suur oht – paljude töölt lahkumiste põhjus peitub selles, et inimesi koheldakse liiga ebavõrdselt!“ hoiatab Kasak. Tasakaal peab olema personaalse lähenemise ja võrdsuse vahel, kedagi ei tohi põhjendamatult eelistada ei palga, töötingimuste ega tunnustuse osas.

Suhtlemine on kõige alus

Suure lahkumislaine võib kaasa tuua periood, kui firmas on vaja teha tõsisemaid muudatusi või kui ettevõtet tuleb restruktureerida. „Isegi, kui juht on oma otsused teinud või kui rasked ajad on vältimatud, siis oleneb väga palju sellest, kas ja kuidas juht oma inimestega suhtleb. Üks viga kommunikatsioonis võib kaasa tuua mitme inimese lahkumise,“ teab Ketlin Kasak.

Eriti kardavad juhid neid hetki, kui on vaja kärpida boonussüsteeme või tuleb läbi viia koondamine. Samas ei ole need sugugi kõige hullemad hetked. „Selgitades otsuse tagamaid, näidates tuleviku väljavaateid ja suhtudes austusega inimeste muredesse ning küsimustesse, võivad sellised hetked meeskonda hoopis tugevalt liita,“ ütleb Maarika Lember.

Raha on küll tähtis, aga kui juhi isikuomadused või juhtimisstiil ei sobi, siis ei aita ka palgakõrgendus või lisaboonused. „Häbiväärselt väike palk võib olla töölt lahkumise põhjus, aga üldiselt ma näen, et raha ei ole kõige olulisem. Raha on motivatsioon teatud maani, aga raha ei hoia inimesi lõputult tööl!“ teatab Kasak.

Juht peab tekitama hea enesetunde

„Juht peab inspireerima oma inimesi, tekitama neis hea ja positiivse tunde. Kuulama neid, küsima nende arvamust, tooma välja nende tugevusi ja tunnustama neid tehtud töö eest. Kriitika on samuti oluline, aga see peab olema konstruktiivne ja läbimõeldud, mitte emotsiooni pealt lajatatud.“

Selleks, et juht saaks aimu, mis meeskondades täpsemalt toimub, mida inimesed tegelikult mõtlevad ja millised on võimalikud probleemkohad, tuleb neid õigete küsimustega rääkima suunata. Personalikaardistuse treening PERFI seda just teeb. Lisaks tekitab ühiselt ja eesmärgipäraselt veedetud kaks tundi mõnusa, positiivse emotsiooni.