Õiged inimesed õigetele kohtadele

Enesekindlusvabrik OÜ hakkas selleks, et oma teenuse kvaliteeti veelgi tõsta ning aidata rohkem õigeid inimesi õigetele kohtadele koostööd tegema Sotsiaalsed Arhitektid OÜ-ga.

Tegemist on Enesekindlusvabrikust välja kasvanud ettevõttega, mille missiooniks on ühendada inimesi, ideid ja olukordi, luues seeläbi lisaväärtust, millest võidavad kõik osapooled.

Sotsiaalsed Arhitektid kodulehekülg
Sotsiaalsete arhitektide Facebooki lehekülg

“Õiged inimesed õigetele kohtadele”

 

Posted in: Uudised

Leave a Comment (0) →

Hea tööpakkumine IT-huvilistele!

Tere!

Otsime edukasse ja kasvavasse IT-ettevõtesse Tieto Estonia AS

klienditoe spetsialiste, kes valdavad rootsi või soome keelt.

Kandideeri julgelt, kui allolev kuulutus Sind kõnetab või jaga usinalt

seda, et hea pakkumine jõuaks tõeliste huvilisteni.

Palun saada oma CV meile hiljemalt 26.06.2017.

Kandideerimiseks vajuta siia!

Vaata kindlasti ka videot:

https://www.youtube.com/watch?v=GCyRn2f0rdw&feature=youtu.be

 

Meil on hea meel olla abiks andekate töötajate leidmisel.

Tervitades

Annika Kageyama

Projektijuht

annika@enesekindlusvabrik.ee

Tel. +372 5661 8884

https://www.facebook.com/enesekindlusvabrik/

 

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Mille nimel Sa tegutsed?

Mille nimel Sa tegutsed – kas raha, võimu või hoopis missiooni nimel?

On kindel, et igaüks otsib elus midagi: paremat töökohta, uut töötajat, põnevat äriideed või hoopis armastust – variante on igal juhul palju ja kui on selge, millises eluosas eesmärk on püstitatud, siis luuakse üldjuhul koheselt ka vastav plaan selle teostamiseks. Kõlab hästi, kuid küsimus on selles, mille nimel Sa tegutsed.

Loe lähemalt Ketlin Kiisa artiklit “Mille nimel sa tegutsed?”

 

Head lugemist!

Annika Kageyama

projektijuht

Posted in: Motivatsioon

Leave a Comment (0) →

ILUSAT SÕBRAPÄEVA!

Tere! Ilusat sõbrapäeva teile kõigile!Ketlin ja Annika Enesekindlusvabrikust

Posted by Enesekindlusvabrik on 14. veebruar 2017. a.

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Puhka targalt! Olulised puhkusega seotud nüansid, mida peaksid teadma

Kuigi suvine aktiivne puhkuste aeg on kohe-kohe läbi saamas, puhatakse igal aastaajal. Sageli tehakse aga klassikalisi vigu, mis võivad rikkuda nii puhkusel olija kui ka tööle jäänud kolleegide heaolu, ütleb värbamis- ja personalijuhi teenuseid pakkuva ettevõtte Enesekindlusvabrik tegevjuht Alice Raidma. Mis on need vead ja kuidas neid vältida?

Puhkamine on äärmiselt oluline, sest tänapäeva ühiskonnas on pingeallikad suures osas psühholoogilised. Need mõjutavad nii inimese tervist, enesetunnet, suhteid kodus ja tööl ning ka elutahet. Mida puhanum on inimene, seda rohkem on tal energiat, parem on keskendumisvõime ning stressitase on oluliselt madalam kui ületöötanud inimesel. Paraku on paljud nö «vead» mida tehakse, seotud just puhkama mineku ja seal olekuga.

Ära lase oma puhkusel aeguda!

«Tähelepanu tasub pöörata puhkuste aegumisele. Kui tööandja pole sätestanud teisiti, siis aegub puhkus ühe kalendriaasta jooksul,» toob Raidma välja. Aegumisajal on praktiline eesmärk – motiveerida töötajaid võtma põhipuhkust välja igal aastal ning seeläbi vältida ületöötamist.

«Töötaja võiks igal aastal vähemalt 28ks päevaks astuda välja töörutiinist, sest muidu võib tulla stress, üleliigne koormus ja motivatsiooni langus,» teab ettevõtetele puhkuse asendusperioodiks sageli personali värbav Alice Raidma.

Teavita kolleege ja otsi endale asendaja

Selleks, et inimene puhkusel olles ka päriselt end tööst välja saaks lülitada, peab ta enda puhkusele minekust kolleegidele teada andma. Raidma toob välja, et sageli ei teavitata oma eemalolekust teisi, ei anta tööülesandeid korralikult üle ega otsita endale asendajat. «Need kõik viivad selleni, et puhkusest võib saada uus stressi allikas,» ütleb ta.

Kindlasti võib inimesel olla raske esialgu töömõtteid peast välja pühkida, kuid lõõgastumiseks on see vajalik. Tööst korra eemale astumine annab võimaluse ülesannetele ja probleemidele vaadata eemalseisja pilguga, mis pigem toob hoopis uusi ideid ja lahendusi. «Terve ja õnnelik inimene on produktiivsem ja loomingulisem!» teab Alice Raidma.

Tõeline puhkus algab juhtme seinast tõmbamisega

Väga tihti tegeletakse puhkuse ajal ikkagi töö e-mailide lugemisega ning vastatakse kõnedele, olles endiselt alati kättesaadav. «Tõeline puhkamine algab siis, kui inimene astub tööasjadest välja, suunab oma e-mailid teistele ning eirab mitte hädavajalikke töökõnesid. Juhe tuleb piltlikult öeldes seinast välja tõmmata, et vaimne puhkamine saaks alata,» ütleb Enesekindlusvabriku värbamisspetsialist Heleri Rätsep.

Rätsep toob välja, et puhkuse ajal tööga tegelemine vähendab küll tööülesannete kuhjumise tõenäosust, aga samas ei anna võimalust end tööst välja lülitada ja piisavalt puhata. «Seetõttu tuleb enne puhkusele minekut tööülesanded teiste töötajate vahel võimalikult hästi ära jaotada!» ütleb ta.

Asendustöötajate värbamine on sageli oluline

Ühe suurima probleemina toovad värbamis- ja personalijuhi spetsialistid välja puhkuste kehva planeerimise. Tööülesannete jaotamine, liiga palju inimesi korraga puhkusel ning ülesannete kuhjumine võivad ettevõttes korraliku kaose, kui mitte isegi kahjumi tekitada.

«Oluline on otsida endale puhkuste ajaks asendustöötajad, kes aitaksid nii puhkusele minejaid kui ka tööle jäävaid kolleege,» toob värbamisspetsialist Heleri Rätsep välja. Enesekindlusvabriku tegevjuht Alice Raidma lisab, et nad käivad ettevõtetes ka konsultatsioone andmas ning toetamas ülesannete majasisest jaotamist.

«Mõnel ettevõttel pole tarvis asendustöötajaid värvata, piisab ka oskuslikust tööülesannete jaotamisest. Personalispetsialistid oskavad neid asju sageli sujuvalt ja kergesti juhtida ning lahendada, juhid võiksid personaliinimesi enam usaldada,» ütleb ta.

Oluline on puhkused planeerida ja korraldada selliselt, et puhkusele mineja ja ka teised kolleegid saavad olla õnnelikud ja rahul. Piisav teavitustöö, ettevalmistus, asendustöötaja otsimine, tööülesannete jaotamine ning end tööst välja lülitamine tagavad üldjuhul puhanud puhkaja ja rõõmsad kolleegid.

Õnnelik töötaja tähendab paremat sisekliimat ja tulemusi, läbi mille kasvavad ettevõtte tulemused ja näitajad.

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Töötukassa hakkab pakkuma kogemusnõustamist

file64697304_d6a778a3«Uuest aastast oleme valmis vähenenud töövõimega inimestele lisaks olemasolevatele teenustele pakkuma uusi teenuseid ja toetusi,» ütles töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ja lisas, et koos tööandjatele mõeldud teenustega võimaldab see töövõimereformi sujuvat ellu rakendamist alustada.

Kogemusnõustamine on mõeldud inimestele, kes vajavad oma probleemide lahendamiseks teise sarnase puude või tervisehäirega inimese  toetust. Kogemusnõustaja annab nõu puude või tervisehäirega toimetulekul, aitab leida motivatsiooni ja tõsta enesekindlust ning valmistuda tööotsinguteks ja tööeluks või toetada töötamise jätkamist.

Kaitstud töö on mõeldud inimestele, kes ei ole kohe valmis tööle asuma, sest puude või terviseseisundi tõttu ei suuda nad töötada tavapärastes töötingimustes ja vajavad töö leidmiseks ja tööle asumiseks pidevat juhendamist. Kaitstud töö teenus kestab kuni kaks aastat. Esmalt hinnatakse teenusel olija töösuutlikkust, õpetatakse ja harjutatakse vajalikke tööoskusi ning leitakse talle jõukohaseid töid. Järgmiseks asub inimene tööle kaitstud töö tingimustes, mil ta saab teha jõukohast tööd talle sobivas töökeskkonnas ja tempos koos juhendajaga. Samal ajal aidatakse leida tal sobivat püsivamat töökohta. Teenuse lõppedes peaks inimene  olema suuteline asuma tööle tavalisele töökohale iseseisvalt või tugiisiku abiga.

Allikas: tarbija24.postimees.ee; Töötukassa

Foto: SXC/Svilen Milev

Posted in: Uudised

Leave a Comment (0) →