Ettevõtte arenguprogramm toob juhtidele välja täpsed kohad, kuhu peaks panustama, et kogu õhustik muutuks positiivsemaks, stabiilsemaks ja töötajad tulemuslikumaks.

Kas tahaksid teada..

  • Miks on töötajate produktiivsus nii madal?
  • Miks on sisekommunikatsioon nõnda halb?
  • Miks inimesed lahkuvad töölt?
  • Miks meeskonnatöö ei suju?
  • Miks kollektiivi koolitamisest pole kasu olnud?

Oleme välja töötanud põhjaliku arenguprogrammi, mille raames tutvume ettevõtte, eesmärkide ja siseeluga. Tulemusena koostame just Sinu ettevõtte jaoks spetsiaalse arengukava. Selle kaudu saad täpselt teada, mida pead parandama ja muutma, et inimeste rahulolu suureneks, sisekliima stabiliseeruks ja majandusnäitajad kasvaksid.

Arene teadlikult ja detailselt, sest ainult nii on tulemus terviklik!

Spetsiaalne koolituste arenguprogramm on vastavuses just Sinu ettevõtte püstitatud eesmärkidega. Programmi läbib iga kollektiivi liige ja tänu sellele areneb ettevõttes meeskonnatöö ja ettevõttesisene suhtlus, tõusevad nii produktiivsus kui ka efektiivsus.

Töötajad käivad iga-aastaselt erinevatel koolitustel, aga kui paljud koolitused lähtuvad ettevõtte eesmärkidest?

Suvalistele väljaõpetele pole mõtet inimesi saata. Iga koolitus peab olema läbi mõeldud, lähtudes inimese enda arengutasemest ja ettevõtte lühi- ning pikaajalistest eesmärkidest. Enesekindlusvabriku loodavas arenguprogrammis on täpselt käsitletud Sinu töötajate tasemeid ja soovituslikke koolitusi nii ettevõttesiseselt kui ka -väliselt.

Arenguprogrammi välja töötamine, juurutamine ja ettevõttes muudatuste läbi viimine võtab aega umbes pool aastat, valmides tihedas koostöös meie ja kliendiga.

Tahad lõpetada pimedas kompamise ja tegutseda teadlikult?

Võta meiega ühendust SIIT.